Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Praktyczne szkolenie: zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą Wymagania wstęp [ ... ]


Szkolenie

którego realizację gwarantujemy: _Trafna diagnoza potencjału zatrudnieniowego osób bezrobotnych  [ ... ]


Szkolenie

którego realizację gwarantujemy:_Pośrednik pracy jako doradca klienta; kompleksowa realizacja us [ ... ]


Szkolenie

Narzędzia do badania kompetencji, w tym predyspozycji osób bezrobotnych stosowane w aktywizacji z [ ... ]
Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami_§ 18_ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

alt altalt