Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Przygotowanie i realizacja Indywidualnego Planu Działania. Praktyczny warsztat.  [ ... ]


Szkolenie

Nawiązywanie i podtrzymywanie skutecznego kontaktu z klientem urzędu pracy jako jeden z wy [ ... ]


Szkolenie

Windykacja nienależnie pobranych świadczeń Uczestnicy: Pracownicy Powiatowych U [ ... ]


Szkolenie

Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym. Efektywne wykorzystanie nowych form pomocy, działań [ ... ]


WSZYSTKIM NASZYM KLIENTOM, PRZYJACIOŁOM I WSPÓŁPRACOWNIKOM ŻYCZYMY ZDROWIA I POWODZENIA W CAŁYM 2017 ROKU


ZAPRASZAMY NA:

szkolenia w styczniu i lutym - szczegóły w zakładce "szkolenia"


Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

alt altalt