Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Gwarantowane: Kurs archiwalny II stopnia - wg znowelizowanej ustawy o Narodowym zasobie archiwalnym  [ ... ]


Szkolenie

Jak zwiększyć efektywność pracy z klientem? - warsztaty budowania i podtrzymywania relacji pomi [ ... ]


Szkolenie

Gwarantowane: Doradca klienta – niezbędne kompetencje do pracy z klientem indywidualnym i instyt [ ... ]


Szkolenie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w k [ ... ]


OFERTA SZKOLENIOWA  OBEJMUJE RÓWNIEŻ KURSY KANCELARYJNO - ARCHIWALNE I i II STOPNIA ZAKOŃCZONE UZYSKANIEM CERTYFIKATU ARCHIWISTY!!! UWZGLĘDNIAJĄ ONE NOWELIZACJĘ USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM

ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW PUP NA KURS II STOPNIA W TERMINIE: 28.09 - 02.10.2015

A PRACOWNIKÓW SĄDÓW NA KURS II STOPNIA: 28.09 - 02.10. 2015


Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy 

Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych 

przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

 Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)

alt  altalt