Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Kraków szkolenie jednodniowe, gwarantujemy jego realizację: Kompendium wiedzy doradcy klienta w po [ ... ]


Szkolenie

Vademecum doradcy klienta: niezbędne kompetencje w organizacji pracy z klientem indywidualnym i ins [ ... ]


Szkolenie

Czy Program Aktywizacja i Integracja okazał się skutecznym narzędziem aktywizacji bezrobotnych za [ ... ]


Szkolenie

Bezpieczeństwo danych osobowych w urzędzie pracy Uczestnicy: Pracownicy Publicznych  [ ... ]


Szkolenie

Instrumenty rynku pracy z uwzględnieniem zmian w zakresie udzielania pomocy de minimis
Ce [ ... ]


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA JEDNODNIOWE

27 KWIETNIA - KOMPENDIUM WIEDZY DORADCY KLIENTA W PUP W KRAKOWIE

20 MAJA - PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA. PRAKTYCZNY WARSZTAT. W KRAKOWIE


Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami  § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego           w formach pozaszkolnych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

alt altalt