Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Klasyfikacja zawodów i specjalności  - nowe formy pomocy bezrobotnym
Uczestnicy: Prac [ ... ]


Szkolenie

GWARANTOWANE: Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dostosowanego do określonego profilu [ ... ]


Szkolenie

GWARANTOWANE: Skuteczne przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia – narzędzia i instr [ ... ]


Szkolenie


Praktyczne aspekty wykorzystywania narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników w aktywizac [ ... ]


Szkolenie

GWARANTOWANE: Praca z trudnym klientem w Powiatowym Urzędzie Pracy: aktywizacja osób w ramach II  [ ... ]ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy 

Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych 

przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!


 Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)altalt  alt