Najbliższe szkolenia

Szkolenie

„Jak skutecznie pracować, a przy tym nie zwariować?”, czyli warsztaty budowania i podtrzymywan [ ... ]


Szkolenie

Profesjonalizacja pracy doradcy klienta  wobec zmiany aktów prawnych w 2014 roku z wykorzystaniem [ ... ]


Szkolenie

Rola doradcy klienta w procesie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz efektywna współpraca [ ... ]ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy 

Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych 

przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!


 Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)altalt  alt