Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Gwarantowane: Rola doradcy klienta w procesie aktywizacji zawodowej klientów. Profilowanie pomocy d [ ... ]


Szkolenie

Racjonalna Terapia Zachowań  (RTZ) w pracy doradcy klienta (indywidualnego i instytucjonalnego).  [ ... ]


Szkolenie

Gwarantowane: Świadczenie podstawowych usług rynku pracy klientom indywidualnym i instytucjonalnym [ ... ]


Szkolenie

Sprawozdawczości Funduszu Pracy – warsztaty pozwalające wypracować wspólną ścieżkę do osi [ ... ]


OFERTA SZKOLENIOWA  - W ZAKŁADCE SZKOLENIA - OBEJMUJE RÓWNIEŻ KURSY KANCELARYJNO - ARCHIWALNE I i II STOPNIA ZAKOŃCZONE UZYSKANIEM CERTYFIKATU ARCHIWISTY!!!

ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW SĄDÓW NA KURS II STOPNIA: 28.09 - 02.10. 2015

A PRACOWNIKÓW PUP NA KURS II STOPNIA W TERMINIE: 06 - 10.07.2015

Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy 

Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych 

przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

 Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)

alt  altalt