Najbliższe szkolenia

Szkolenie

którego realizację zapewniamy -Zmiany w realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkolen [ ... ]


Szkolenie

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Wybrane zagadnienia dotyczące koordynacji systemów zabezpiecz [ ... ]


Szkolenie

Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Wymagania wstępne dla uczest [ ... ]


Szkolenie

Narzędzia i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie (01-U,02-P) jako klientem PSZ  [ ... ]


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE, KTÓREGO REALIZACJĘ ZAPEWNIAMY 

(ma wystarczającą ilość uczestników)

Zmiany w realizacji zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym w oparciu o zmiany w rozporządzeniu oraz przyjęte priorytety na 2017r.

w dniach 14 - 15 marca 2017


Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

alt altalt