Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Gwarantowane: Realizacja instrumentów rynku pracy w praktyce
Uczestnicy: Pracownicy zaj [ ... ]


Szkolenie

Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia Uczestnicy: Osoby obsługujące archiwum za [ ... ]


Szkolenie

Warsztaty budowania i podtrzymywania efektywnej relacji z klientem indywidualnym w UP Uczest [ ... ]


Szkolenie
OFERTA SZKOLENIOWA NA I POŁOWĘ ROKU JEST JUŻ GOTOWA - W ZAKŁADCE SZKOLENIA - ZAPRASZAMY!!!

OBEJMUJE ONA RÓWNIEŻ KURSY KANELARYJNO - ARCHIWALNE I i II STOPNIA 

ZAKOŃCZONE UZYSKANIEM CERTYFIKATU ARCHIWISTY


Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy 

Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych 

przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

 Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)

alt  altalt