Najbliższe szkolenia

Szkolenie

 Poradnictwo zawodowe – trening pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta
Uczestn [ ... ]


Szkolenie


Jak, kiedy i wobec kogo stosować poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy – praktyczne st [ ... ]


Szkolenie

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt w urzędzie pracy w świetle nowej ustawy o  [ ... ]


Szkolenie

Planowanie i realizacja usług i instrumentów rynku pracy. Niezbędne procedury oraz dokumenty zwi [ ... ]ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA OD SIERPNIA DO PAŹDZIERNIKA

ciąg dalszy nastąpi później

ZNOWELIZOWANA USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA WYMAGA ZMIAN W INSTRUKCJI KANCELARYJNO - ARCHIWALNEJ ORAZ ELEKTRONICZNYM OBIEGU DOKUMENTACJI

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE KANCELARYJNO - ARCHIWALNE! 

2 - 4 WRZEŚNIA

W trakcie warsztatów uczestnicy przygotują się do wprowadzenia zamian w stosowanych w swoim Urzędzie dokumentach.
Tylko dla nas szkolenie poprowadzi: dr Ewa Perłakowska 

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)