Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Warsztaty przygotowujące pracowników publicznych służb zatrudnienia do pracy na stanowisku urzę [ ... ]


Szkolenie

Gwarantujemy realizację: Sprawozdawczość 2016 – warsztaty z zakresu ewidencji finansowo-księgo [ ... ]


Szkolenie

Szkolenie jednodniowe: Bony szansą dla aktywnych. Jak stosować nowe instrumenty rynku pracy w pro [ ... ]


Szkolenie

Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie i zdadzą pozyty [ ... ]


Szkolenie

Skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych z wykorzystaniem nowych instrumentów rynku pracy  [ ... ]


ZAPRASZAMY NA:

 SZKOLENIE DAJĄCE CERTYFIKAT 

ARCHIWISTY ZAKŁADOWEGO I STOPNIA  W DNIACH: 20 - 24 CZERWCA

 JEDNODNIOWE SZKOLENIA W KRAKOWIE:

15 CZERWCA - BONY SZANSĄ DLA AKTYWNYCH. JAK STOSOWAĆ NOWE INSTRUMENTY RYNKU PRACY W PROCESIE AKTYWIZACJI KLIENTÓW.

27 CZERWCAWARSZTATY BUDOWANIA I PODTRZYMYWANIA EFEKTYWNEJ RELACJI Z KLIENTEM INDYWIDUALNYM URZĘDU PRACY

Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami  § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego           w formach pozaszkolnych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

alt altalt