Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Gwarantowane: Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia Uczestnicy: Osoby obsługują [ ... ]


Szkolenie


Gwarantowane: Weryfikacja wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej [ ... ]


Szkolenie

Zadania doradcy klienta „instytucjonalnego” – nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z prac [ ... ]


Szkolenie

OFERTA SZKOLENIOWA  - W ZAKŁADCE SZKOLENIA - OBEJMUJE RÓWNIEŻ KURSY KANCELARYJNO - ARCHIWALNE I i II STOPNIA ZAKOŃCZONE UZYSKANIEM CERTYFIKATU ARCHIWISTY!!!

ZAPRASZAMY NA KURS I STOPNIA - 20 - 24 KWIETNIA

Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy 

Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych 

przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

 Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)

alt  altalt