Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Informacje publiczne w urzędzie – wszystko, co pracownik urzędu pracy wiedzieć powinien o_infor [ ... ]


Szkolenie

Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym. Efektywne wykorzystanie nowych form pomocy, działań [ ... ]


SzkolenieSzkolenie
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA!

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE SZKOLENIA


Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami_§ 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

alt altalt