Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowi [ ... ]


Szkolenie

Przygotowanie i realizacja Indywidualnego Planu Działania. Praktyczny warsztat. Uczestnicy:  [ ... ]


Szkolenie

Organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych. Bank programów. Dokumentowanie działań w [ ... ]


Szkolenie

Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym w oparciu o przyjęte priorytety na  [ ... ]


Szkolenie

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy  [ ... ]


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ZE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM (15 - 16 LUTY) PROWADZONE PRZEZ DR EWĘ PERŁAKOWSKĄ

Zapraszamy na szkolenia w najbliższych miesiącach - wstępna, cały czas uzupełniana, oferta w zakładce "szkolenia" - prosimy o sugestie dotyczące potrzebnych Wam tematów. Dalsze miesiące - w stosownym czasie...


Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie! 

 Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)

alt  altalt