Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Efektywna aktywizacja osób bezrobotnych, zwłaszcza ludzi młodych, którzy nie pracują, nie kszta [ ... ]


Szkolenie

Kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 [ ... ]


Szkolenie

Pomoc de minimis udzielana przez Urzędy Pracy w 2015 roku
Uczestnicy: Pracownicy zajm [ ... ]OFERTA SZKOLENIOWA NA I POŁOWĘ ROKU JEST JUŻ GOTOWA - W ZAKŁADCE SZKOLENIA - ZAPRASZAMY!!!


Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy 

Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych 

przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

 Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)

alt  altalt