Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt w urzędzie pracy w świetle nowej ustawy o  [ ... ]


Szkolenie

Planowanie i realizacja usług i instrumentów rynku pracy. Niezbędne procedury oraz dokumenty zwi [ ... ]


Szkolenie

Zastosowanie przepisów  prawa pracy oraz przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach [ ... ]


Szkolenie

Trener promocji samozatrudnienia. Doradzanie klientom w zakładaniu własnej firmy.  Tytuł: [ ... ]ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

ZNOWELIZOWANA USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA WYMAGA ZMIAN W INSTRUKCJI KANCELARYJNO - ARCHIWALNEJ ORAZ ELEKTRONICZNYM OBIEGU DOKUMENTACJI

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE KANCELARYJNO - ARCHIWALNE! 

22 - 24 WRZEŚNIA

W trakcie warsztatów uczestnicy przygotują się do wprowadzenia zamian w stosowanych w swoim Urzędzie dokumentach.
Tylko dla nas szkolenie poprowadzi: dr Ewa Perłakowska 

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)