Najbliższe szkolenia

Szkolenie


Gwarantowane: Profilowanie pomocy dla klientów Urzędu Pracy oraz opracowywanie i realizacja [ ... ]


Szkolenie

Gwarantowane: Praca z trudnym klientem w Powiatowym Urzędzie Pracy Uczestnicy: doradcy [ ... ]


Szkolenie

Nowe zasady postępowania z dokumentacją oraz nowa instrukcja kancelaryjna w Powiatowych Urzędach [ ... ]


Szkolenie


Gwarantowane: Nowoczesne i efektywne pośrednictwo pracy w PUP – budowanie modelu obsługi klient [ ... ]


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ZE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM 15 - 16.02

Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy 

Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych 

przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!


 Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)

alt  altalt