Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Warsztaty budowania i podtrzymywania efektywnej relacji z klientem indywidualnym Urzędu Pracy  [ ... ]


Szkolenie

Jak trafnie kształtować „ścieżkę aktywizacji” klienta (ustalanie Indywidualnego Planu Dzia [ ... ]


Szkolenie

jednodniowe: Skuteczny partner pracodawcy – doradca klienta instytucjonalnego Uczestnicy [ ... ]


ZAPRASZAMY NA:

  JEDNODNIOWE SZKOLENIA 

W KRAKOWIE:

10 SIERPNIA - SKUTECZNY PARTNER PRACODAWCY – DORADCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO

18 SIERPNIA - WARSZTATY BUDOWANIA I PODTRZYMYWANIA EFEKTYWNEJ RELACJI Z KLIENTEM INDYWIDUALNYM URZĘDU PRACY

24 SIERPNIA - JAK TRAFNIE KSZTAŁTOWAĆ „ŚCIEŻKĘ AKTYWIZACJI” KLIENTA (USTALANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA W OPARCIU O REZULTATY PROFILOWANIA POMOCY, NIEZBĘDNE KOMPETENCJE DORADCY KLIENTA)

ORAZ NA SZKOLENIA DAJĄCE CERTYFIKAT ARCHIWISTY ZAKŁADOWEGO I STOPNIA


Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami  § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego           w formach pozaszkolnych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

alt altalt