Najbliższe szkolenia

Szkolenie

jednodniowe, którego realizację gwarantujemy: Jak trafnie kształtować „ścieżkę aktywizacji [ ... ]


Szkolenie

Doświadczenia w realizacji Programu Aktywizacja i Integracja jako narzędzia służącego aktywizac [ ... ]


Szkolenie

Pomoc de minimis udzielana przez Urzędy Pracy
Uczestnicy Pracownicy PSZ – kierowni [ ... ]


ZAPRASZAMY NA:

  JEDNODNIOWE SZKOLENIA W KRAKOWIE:

24 SIERPNIA - JAK TRAFNIE KSZTAŁTOWAĆ „ŚCIEŻKĘ AKTYWIZACJI” KLIENTA (USTALANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA W OPARCIU O REZULTATY PROFILOWANIA POMOCY, NIEZBĘDNE KOMPETENCJE DORADCY KLIENTA)

NA SZKOLENIA WE WRZEŚNIU

ORAZ NA SZKOLENIA DAJĄCE CERTYFIKAT ARCHIWISTY ZAKŁADOWEGO I STOPNIA


Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami  § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego           w formach pozaszkolnych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

alt altalt