Najbliższe szkolenia

Szkolenie

Gwarantowane: Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt w urzędzie pracy w świetle n [ ... ]


Szkolenie

Gwarantowane: Profesjonalny doradca klienta - niezbędne kompetencje i umiejętności w zakresie ś [ ... ]


Szkolenie

Gwarantowane: Od profilowania do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych wobec zmia [ ... ]


Szkolenie

Planowanie i realizacja usług i instrumentów rynku pracy. Niezbędne procedury oraz dokumenty zwi [ ... ]ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE KANCELARYJNO - ARCHIWALNE!

22 - 24 WRZEŚNIA

ZNOWELIZOWANA USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA WYMAGA ZMIAN W INSTRUKCJI KANCELARYJNO - ARCHIWALNEJ ORAZ ELEKTRONICZNYM OBIEGU DOKUMENTACJI

W trakcie warsztatów uczestnicy przygotują gotowe, wymagane w swoim Urzędzie dokumenty.
Tylko dla nas szkolenie poprowadzi: dr Ewa Perłakowska


Na zakończenie szkolenia poprosimy Państwa o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która pomoże nam ocenić naszą pracę. Ankiety są analizowane i za rok 2013 wynik jest następujący: wykładowcy otrzymali 96% satysfakcji, a hotele 92,32 %.

Gdybyście jednak Państwo byli niezadowoleni i chcieli złożyć reklamację - proszę o złożenie jej telefonicznie, mailem lub faxem - w ciągu tygodnia zostanie rozpatrzona.

Szkolenie dwudniowe obejmuje 14 godz. dydaktycznych, trzydniowe - 21 godz., czterodniowe - 28 godz. (oraz przerwy).

 Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012  r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz.186)alt  alt