Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcje „Urzędnik PUP = Kompetencje” pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z całej Polski, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

         Każdy beneficjent projektu zostanie objęty kompleksowym
3 modułowym szkoleniem z zakresu aplikacji administracyjnej.

Zgłoszenia do udziału w projekcje „Urzędnik PUP = kompetencje” przyjmujemy w formie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy i ankieta rekrutacyjna) na adres ul. Szwedzka 12/3, 30-324 Kraków. Dopuszcza się możliwość przysyłania zgłoszeń faksem lub mailem z zastrzeżeniem doręczenia w późniejszym terminie oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – p. Małgorzatą Małek (e-mail: malek@akademiaszkolen.pl, tel. 012-260-12-65/66), lub asystentem merytorycznym p. Małgorzatą Ptak (e-mail: ptak@akademiaszkolen.pl , tel. 012-260-12-65/66).

Zainteresowany Powiatowy Urząd Pracy może skierować do udziału w projekcie max. 3 pracowników.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (220 beneficjentów),
o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 

Dokumenty dot. projektu ( do pobrania)