Najbliższe szkolenia

szkolenie

Tytuł: Pośrednik pracy jako doradca klienta; usługi rynku pracy wobec klientów indywidualnych i [ ... ]


SzkolenieSzkolenie

Chcemy się pochwalić - uzyskaliśmy Standard Jakości Małopolskich Usług Edukacyjno - Szkoleniowych przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie!

Realizujemy szkolenia zgodnie z zapisami_§ 18_ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

alt altalt